Wettelijke bepalingen

N.B.

Dit is een niet-bindende machinevertaling. De Engelse of Duitse versie is te aller tijden leidend. 

Adres & Contact

ITscope GmbH
Durlacher Allee 73
76131 Karlsruhe
Duitsland

Tel.: +49 (0)721 – 6273760
Fax: +49 (0)721 – 66 49 91 75
www.itscope.com

Wettelijke bepalingen

Gemachtigde bestuurders: Alexander Münkel, Benjamin Mund en Stefan Reger
Fiscaal identificatienummer volgens § 27a Wet op de omzetbelasting: DE 246726978
Geregistreerd kantoor: Karlsruhe, Duitsland
Juridische vorm: GmbH
Handelsregister: AG Mannheim, HRB 232782
Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 10 lid 3 MDStV: Stefan Reger (adres zoals hierboven)

Zakelijke Aansprakelijkheid Verzekering

Hiscox SA, Branch office Germany
Arnulfstraße 31
80636 Munich

Regio:
Er bestaat een wereldwijde dekking

Meer informatie

De aanbiedingen op deze website zijn uitsluitend voor zakelijke doeleinden.
Alle prijzen op de website zijn nettoprijzen exclusief BTW.
Informatie over de omgang met persoonsgegevens vindt u in ons privacybeleid.
De voorwaarden van ITscope GmbH zijn van toepassing in de momenteel geldende versie.

Geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie

Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als aanbieder van diensten zijn wij aansprakelijk voor de eigen inhoud van deze websites volgens § 7, lid 1 van de Duitse Telemediawet (TMG). Volgens § 8 tot 10 van de Duitse Telemediawet (TMG) zijn dienstverleners echter niet verplicht om ingediende of opgeslagen informatie permanent te controleren of om te zoeken naar bewijzen die wijzen op illegale activiteiten. Wettelijke verplichtingen tot het verwijderen van informatie of het blokkeren van het gebruik van informatie blijven onbetwistbaar. Aansprakelijkheid is in dit geval alleen mogelijk op het moment dat er kennis is van een specifieke wetsovertreding. Illegale inhoud wordt onmiddellijk verwijderd op het moment dat wij hiervan kennis krijgen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze websites en kunnen daarom niet instaan voor de inhoud ervan. Aanbieders of beheerders van gelinkte websites zijn altijd verantwoordelijk voor hun eigen inhoud. De gelinkte websites werden ten tijde van het plaatsen van de link gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud werd op het moment van het plaatsen van de link niet herkend. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte websites kan niet worden opgelegd zonder dat er redelijke aanwijzingen zijn dat er sprake is van een wetsovertreding. Illegale links worden onmiddellijk verwijderd op het moment dat we er kennis van nemen.

Auteursrecht

Inhoud en compilaties die door de aanbieders op deze websites worden gepubliceerd, zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor de verveelvoudiging, bewerking, verspreiding en het gebruik van elke vorm van gebruik die buiten het toepassingsgebied van het auteursrecht valt, is schriftelijke toestemming van de auteur of de auteur vereist. Downloads en kopieën van deze websites zijn alleen toegestaan voor privégebruik. Commercieel gebruik van onze inhoud zonder toestemming van de auteur is verboden. Auteurswetten van derden worden gerespecteerd zolang de inhoud van deze websites niet afkomstig is van de aanbieder. Bijdragen van derden op deze site worden als zodanig aangegeven. Indien u echter inbreuken op het auteursrecht opmerkt, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Dergelijke inhoud zal onmiddellijk worden verwijderd.

Beeldmateriaal

De website bevat foto’s van de fotografen Steffen Diemer, Ralf Heymann en Andy Görnt.
Illustraties van: Rwdd_studios, Freepik.com